Nieuws

Vastgoed & BTW 04 | 06 | 20 - Het standaardwerk voor de vastgoedprofessional die met BTW-vraagstukken geconfronteerd wordt, verschijnt binnenkort en kan nu al besteld worden ! https://intersentia.be/nl/vastgoed-btw.html Lees meer
Vastgoed en de “gespreide taxatie”: Wat bij een gedeeltelijke vervreemding van de herbelegging? 21 | 04 | 20 - Het stelsel van de uitgestelde en gespreide taxatie van meerwaarden houdt in dat gerealiseerde meerwaarden op vastgoed onder bepaalde voorwaarden niet in één keer worden belast in het jaar van de “realisatie”… Lees meer
Corona-virus maatregelen: fiscus versoepelt vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen 14 | 04 | 20 - Om mee tegemoet te komen aan de zware financiële gevolgen van de Corona pandemie, heeft het Ministerie van Financiën recent een Omzendbrief gepubliceerd (Circulaire 2020/C/45). De Omzendbrief bevestigt dat het Covid-19 virus… Lees meer
De liquidatiereserve in Uw vastgoedvennootschap: hou kalender in het oog ! 10 | 03 | 20 - Wie in zijn vennootschap een zogenaamde “liquidatiereserve” heeft aangelegd, kan deze vanaf 1 januari van dit jaar aan verminderd tarief uitkeren. Mits uiteraard aan een aantal voorwaarden is voldaan… Een liquidatiereserve is… Lees meer
Exitheffing: Het hof van Cassatie brengt duidelijkheid 20 | 01 | 20 - In de praktijk rijst vaak de vraag of de zogenaamde “effectiseringspremie” bij omvorming van een normaal belaste vastgoedvennootschap naar een vastgoedbevak deel uitmaakt van de belastbare grondslag voor de zgn. “exitheffing”. Deze… Lees meer
Nieuwe opportuniteiten voor het schenken van vastgoedaandelen 09 | 09 | 19 - Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid is te schenken. Het volstaat immers de schenking aan de schenkingsformaliteit te onderwerpen en een schenkbelasting… Lees meer

  • Lid worden?

    Het IVV biedt heel wat voordelen

    Ontdek de voordelen

  • Heeft u een vraag of opmerking?

    Het IVV helpt u graag verder