Nieuws

Vlabel bevestigt belastbare grondslag bij schenking van blote eigendom bezwaard met “eventueel” vruchtgebruik 04 | 04 | 22 - Situering algemeen Bij een schenking van een goed met voorbehoud van een “actueel” vruchtgebruik door de schenker, wordt de schenkbelasting berekend over de waarde van de volle eigendom van dat goed. Op… Lees meer
Al te veel fiscale “creativiteit” bij btw-planning kan leiden tot belastingontduiking 25 | 02 | 22 - Een overeenkomst anders benoemen dan wat hij daadwerkelijk is, is niet alleen fout, maar kan aanzien worden als een vorm van belastingontduiking, met verstrekkende negatieve civielrechtelijke en financiële gevolgen. Dit principe wordt… Lees meer
Wat als een gereglementeerde vastgoedvennootschap afstand doet van haar statuut? 28 | 09 | 21 - De rulingcommissie heeft zich voor de eerste maal zeer gedetailleerd uitgesproken over de fiscale gevolgen van het feit dat een gereglementeerde vastgoedvennootschap (een ‘GVV’) vrijwillig haar statuut opgeeft en (terug) een ‘normaal… Lees meer
DAG VAN HET VASTGOED – 08/10/2021 08 | 09 | 21 - 08/10/2021 - De "Dag van het Vastgoed" is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, met 12 informatieve workshops en netwerkmomenten tijdens de lunch en bezoek aan BIS. In onderstaand document vindt u alvast… Lees meer
De nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen 01 | 07 | 21 - De nieuwe effectentaks werd onlangs goedgekeurd en is inmiddels in werking getreden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft immers op 11 februari 2021 een wetsontwerp goedgekeurd inzake “de invoering van een jaarlijkse taks… Lees meer
Nieuwe BTW-regels inzake verlaagd 6%- tarief voor afbraak en heropbouw van woningen 14 | 06 | 21 - De Federale Overheidsdienst Financiën heeft zopas een nieuwe toelichting gepubliceerd voor de toepassing van het verlaagde 6%-BTW tarief bij de afbraak en heropbouw van woningen. U vindt hieronder een kopie van dit… Lees meer

  • Lid worden?

    Het IVV biedt heel wat voordelen

    Ontdek de voordelen

  • Heeft u een vraag of opmerking?

    Het IVV helpt u graag verder