Unlock

Om een onderbouwde waardebepaling van vastgoed en van vastgoedondernemingen toe te laten, en te streven naar waardebehoud en waardestijging van Uw vastgoed, hanteert het IVV het Unlock-principe.

Concreet betekent Unlock een geheel van concrete acties en maatregelen, die als volgt kunnen samengevat worden: :

Waardebepaling van vastgoed en van vastgoedvennootschappen

Het bepalen van de waarde van Uw vastgoed of van Uw vastgoedvennootschap is de basis van elke vastgoedplanning. Deze waarde is zowel commercieel, investeringsmatig als fiscaal van cruciaal belang. Elke vastgoedbeslissing of -planning die geen precieze waardebepaling als grondslag heeft, laat kansen liggen of verhoogt het investeringsrisico. Uw vastgoed mag niet vergrendeld worden door een onzekere waardebepaling.

Vastgoedvennootschappen

Vastgoed kan om historische redenen “opgesloten” zijn in een vennootschapsstructuur. Investeringsbeslissingen van jaren geleden, kunnen vandaag juridisch of fiscaal niet meer optimaal zijn. Uw vastgoed verdient in een dergelijke context “bevrijd” te worden van deze grendels. Dit kan door een verkoop van de vastgoedvennootschap, of door een herstructurering of carve-out.

Individuele vastgoedplanning

Een onderbouwde waardebepaling is het absolute uitgangspunt van elke individuele vastgoedplanning. Dit geldt zowel voor Uw eigen vermogensplanning als voor Uw “next generation planning”.   

Digitalisering – New technologies

Het aanwenden van nieuwe investeringsinstechnologiën opent nieuwe horizonten voor vastgoedinvesteerders. Vastgoed als investeringsobject zal in de toekomst met tal van andere investeringsvormen in contact komen – sommigen zijn al een belangrijke realiteit in tal van landen (blockhain- digitale verkoop – tokenization). Wie zich hierop niet voorbereidt, dreigt de trein te missen.

Internationaal (zie link)

Het IVV is een aanspreekpunt voor investeringen in buitenlands vastgoed.  

Meer weten?

  • Lid worden?

    Het IVV biedt heel wat voordelen

    Ontdek de voordelen

  • Heeft u een vraag of opmerking?

    Het IVV helpt u graag verder

  • Onze partners