Corona-virus maatregelen: fiscus versoepelt vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

Gepubliceerd door IVV op

Om mee tegemoet te komen aan de zware financiële gevolgen van de Corona pandemie, heeft het Ministerie van Financiën recent een Omzendbrief gepubliceerd (Circulaire 2020/C/45).

De Omzendbrief bevestigt dat het Covid-19 virus beschouwd wordt als een “bijzondere omstandigheid” die de fiscale vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Als algemene regel geldt dat beroepsmatige particulieren en alle vennootschappen kunnen genieten van een fiscale vrijstelling op waardeverminderingen op handelsvorderingen die verband houden met “scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn” (art. 48 WIB).

Hierbij is het essentieel dat deze verliezen scherp omschreven worden, het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden en niet uit een louter algemeen risico voortvloeien (bijvoorbeeld een algemeen verwachte terugval in de vastgoedverkoop op basis van macro-economische voorspellingen).

De Omzendbrief bevestigt nu dat het Covid-19 virus wel degelijk geldt als een “bijzondere omstandigheid” die toelaat om de waardevermindering op handelsvorderingen fiscaal vrij te stellen. De belastingplichtige vastgoedprofessional of vennootschap hoeft dus geen specifiek risico meer te bewijzen om een gedeeltelijke of gehele waardevermindering op zijn handelsvordering(en) fiscaal af te trekken.

De andere voorwaarden voor de fiscale vrijstelling van de waardevermindering op handelsvorderingen blijven wel van kracht. Zo blijft het vereist dat de waardeverminderingen geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk, en dat het bedrag van de waardeverminderingen in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomt. Ook de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering dienen in de fiscale boekhouding en fiscale aangifte te worden verwerkt.

Categorieën: Nieuws