Kerntaken

Om haar missie te kunnen vervullen, concentreert het IVV zich dan ook op de studie en uitvoering van een aantal kerntaken, die als volgt kunnen samengevat worden:

Juridisch en fiscaal

Het IVV volgt nauwgezet de regelgeving op inzake successierechten, schenkingsrechten en bijzondere vastgoedreglementering. Het IVV verricht studieopdrachten en analyses inzake de juridische, fiscale en financiële aspecten van vastgoedopbouw en vastgoedoverdracht, het beheer of reorganiseren van vastgoedportefeuilles.

Waardering van vastgoed

Het IVV voert analyses en studieopdrachten uit voor de waardebepaling van vastgoed, met bijzondere aandacht voor nieuwe maatschappelijke evoluties of regelgeving die een invloed hebben op de waardering van vastgoed.

Investeringen in vastgoed

Het IVV ontwikkelt ten behoeve van haar leden investeringsmodellen in vastgoed, en zorgt voor een platform dat kennisuitwisseling bevordert tussen haar leden en andere actoren binnen de vastgoedsector (investeerders, financiële instellingen, enz…).

Overleg en vertegenwoordiging

Het IVV vertegenwoordigt haar leden en verdedigt hun belangen en deze van de vastgoedsector bij de diverse overheden, bij de media en bij publiek. Het IVV vervult deze rol op een pro-actieve wijze, wacht niet tot een probleem zich effectief aandient, maar onderneemt actie in een zo vroeg mogelijk stadium.

Om deze kerntaken te vervullen en een actieve kennisopbouw mogelijk te maken en in stand te houden, organiseert het IVV seminaries, conferenties, publicaties, events en opleidingen.

  • Lid worden?

    Het IVV biedt heel wat voordelen

    Ontdek de voordelen

  • Heeft u een vraag of opmerking?

    Het IVV helpt u graag verder