Mission, vision et waarden

MISSIE

Het IVV is dé onafhankelijke raadgever voor de vastgoedsector die vanuit een maatschappelijk engagement studies maakt om de optimale verwerving, het beheer en overdracht van vastgoed – en/of vastgoedportefeuilles – mogelijk te maken.

VISIE

Vastgoedopbouw en vastgoedbezit zijn geen handelingen die los staan van een maatschappelijke context. Integendeel, vastgoedopbouw en vastgoedbezit worden constant beïnvloed en mee bepaald door steeds wijzigende wetgeving, door allerlei omgevingsfactoren en niet in het minst door een maatschappelijk draagvlak voor bepaalde vormen van vastgoedopbouw en ontwikkeling dat constant wijzigt.

WAARDEN

Onafhankelijkheid

Het IVV is een politiek neutrale en onafhankelijke vereniging. Voor de uitvoering van haar kerntaken informeert en overlegt het IVV regelmatig met politieke partijen en met bestuurlijke overheden, maar maakt zelf geen deel uit van enige politieke partij of politiek geïnspireerde vereniging of lobbygroep. Het IVV streeft deze onafhankelijkheid en neutraliteit na in haar werking en in haar informatieverstrekking naar leden en naar externe partijen.

Kwaliteit

Het IVV stelt zich tot doel om voor de uitvoering van haar kerntaken beroep te doen op haar leden die op betreffend terrein de nodige kennis en ervaring hebben, of waar nodig, op externe adviseurs of professionals. Het IVV verricht haar kerntaken vanuit een lange termijn perspectief, zonder de praktische haalbaarheid of onmiddellijke relevantie uit het oog te verliezen.

Social return on Investment (SROI)

De waardering en het beheer van vastgoed wordt in toenemende mate bepaald door het (toekomstig) maatschappelijk rendement ervan. De maatschappelijke baten zijn een bepalende factor geworden in het uiteindelijke rendement van vastgoed. Ook voor vastgoedprojecten geldt dat het maatschappelijk draagvlak een bepalende factor is voor de toekenning van de nodige vergunningen en voor het succesvol voltooien van het project. In dit gehele proces heeft de SROI op die manier een belangrijke invloed op het uiteindelijke rendement van vastgoed, wat niet alleen van belang is voor de bewoners, investeerders, ontwikkelaars en promotoren, maar ook voor wie in een meer algemene context een belang heeft bij een vastgoedproject, zoals overheden en omgevingsbewoners.

  • Devenir membre?

    L’IVV offre de nombreux avantages

    Découvrez les avantages

  • Avez-vous une question ou une remarque?

    L’IVV se fera un plaisir de vous aider